Mác - Lênin

Announcement & Sticky

Bài nổi bật

19/01/2017 Nguyễn Văn Thoáng   0   504

 In a first time, we advice you to create test categories and test forums that you will delete later, in order to understand how this tool works.


Mác - Lênin Image026
Topics

Tỷ suất lợi nhuận là gì? cho ví dụ minh họa

18/02/2017 Nguyễn Văn Thoáng   1   1390

Tỷ suất lợi nhuận là gì, cho ví dụ, các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận và tỷ suất giá trị thặng dư, công thức tính tỷ suất lợi nhuận bình quân


Mác - Lênin WLPvsZg

Tỷ suất lợi nhuận


- Khái niệm : Tỷ suất lợi nhuận là tỷ số tính theo phần trăm giữa giá trị thặng dư và toàn bộ tư bản ứng trước.
- Công thức: nếu ký hiệu tỷ suất lợi nhuận là p’ ta có:

5 đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa - Mac - Lênin

18/02/2017 Nguyễn Văn Thoáng   1   1611

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lênin: Trong quá trình hình thành và phát triển, dân chủ xã hội chủ nghĩa có những đặc trưng cơ bản sau đây:


Mác - Lênin 8z93Muy

- Một là, với tư cách là chế độ nhà nước được sáng tạo bởi quần chúng nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, dân chủ xã hội chủ nghĩa bảo đảm mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là thiết chế chủ yếu thực thi dân chủ do giai cấp công nhân lãnh đạo thông qua chính đảng của nó....

Vì sao tiền giấy không thực hiện được chức năng phương tiện cất trữ

18/02/2017 Nguyễn Văn Thoáng   10   4602

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lê nin: Vì sao tiền giấy không thực hiện được chức năng phương tiện cất trữ?


Phương tiện cất trữ là gì?

Là một trong bốn chức năng của tiền tệ, làm phương tiện cất trữ, tức là tiền được rút khỏi lưu thông đi vào cất trữ. Sở dĩ tiền làm được chức năng này là vì: tiền là đại biểu cho của cải xã hội dưới hình thái giá trị, nên cất trữ tiền là một hình thức cất trữ của cải. Để làm chức năng phương tiện cất trữ, tiền phải có đủ giá trị, tức là tiền, vàng, bạc. Chức năng cất trữ làm cho tiền trong...

Sự khác nhau giữa tiền giấy và tiền vàng, bạc

18/02/2017 Nguyễn Văn Thoáng   2   1297

Để biết được sự khác nhau giữa tiền giấy và tiền vàng, bạc chúng ta cần điểm qua sơ lược vài nét về lịch sử hình thành và phát triển tiền tệ


Lịch sử hình thành và phát triển của tiền tệ 


Từ rất sớm trong lịch sử loài người đã xuất hiện nhu cầu phải có một hình thức tiền tệ làm trung gian trao đổi. Thổ dân ở các bờ biển châu Á, châu Phi, trước đây đã dùng vỏ sò, vỏ ốc làm tiền tệ. Lúa mì và đại mạch được sử dụng ở vùng Lưỡng Hà, gạo được dùng ở quần đảo Philippines, trước Công nguyên, ở Trung Quốc kê và lụa được sử dụng làm tiền...

Căn cứ phân chia tư bản bất biến và tư bản khả biến, ý nghĩa

18/02/2017 Nguyễn Văn Thoáng   0   1209

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Leenin: Căn cứ phân chia và ý nghĩa của việc phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến


- Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột lao động làm thuê. Nếu hiểu theo nghĩa này thì tư bản là một phạm trù lịch sử biểu hiện quan hệ sản xuất giữa giai cấp tư bản và giai cấp công nhân làm thuê.
- Tư bản bất biến, tư bản khả biến
Để tiến hành sản xuất, nhà tư bản ứng tiến ra để mua tư liệu sản xuất và sức lao động, nghĩa là tạo ra các yếu tố của quá trình sản xuất. Các yếu tổ này...

Những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực

17/02/2017 Nguyễn Văn Thoáng   1   2097

Triết họt Mac - Lenin: Chủ nghĩa xã hội hiện thực thế giới ra đời cho đến nay đã gần 90 năm, dưới đây là những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực


Cho dù lịch sử có biến động như thế nào, dù có ai cố tình xuyên tạc lịch sử cũng không thể phủ nhận được sự thật là Liên Xô và các nước Đông Âu đã có một thời kỳ phát triển rực rỡ và đạt được rất nhiều thành tựu to lớn đóng góp chung vào sự phát triển của nhân loại trong thế kỷ XX.

- Chế độ xã hội chủ nghĩa đã từng bước đua nhân dân lao động lên làm chủ xã hội, thúc đẩy trào lưu đấu tranh cho quyền tự...

Tìm hiểu về Nguồn gốc và bản chất của giá trị thặng dư

17/02/2017 Nguyễn Văn Thoáng   0   1126

Nguồn gốc và bản chất của giá trị thặng dư, bản chất và nguồn gốc của giá trị thặng dư của chủ nghĩa tư bản, vì sao sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản...


Mác - Lênin A5TVI0M

Mác - Lênin B17ZX2S

PHẦN I GIÁ TRỊ THẶNG DƯ LÀ GÌ ?


1 - KHÁI NIỆM 

Giá trị thặng dư là giá trị mới dôi ra ngoài giá...

Lý luận về hàng hóa sức lao động của C. Mác, liên hệ với Việt Nam

17/02/2017 Nguyễn Văn Thoáng   0   1687

Lý luận về hàng hóa sức lao động của Các Mác, từ đó hãy liên hệ với thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay


I. Lý luận về hàng hóa sức lao động của C. Mác


1. Sức lao động và điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa.

Sức lao động là toàn bộ những năng lực (thể lực và trí lực) tồn tại trong một con người và được người đó sử dụng vào sản xuất.
Sức lao động là cái có trước, còn lao động là quá trình vận dụng sức lao động. Trong bất cứ xã hội nào, sức lao động cũng đều là điều kiện cơ bản của...
Please Enable Javascript!Enable JavaScript