Sáng hôm nay (05/02), Bộ thông tin và truyền thông đã yêu cầu các nhà mạng gửi tin nhắn thông báo đến các thuê bao di động, thuê bao cố định về việc thay đổi mã vùng cố định của 13 tình/thành phố kể từ ngày 12/02/2017