Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa năm nay sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13/6 với 50 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch… ,dẫn tin từ Báo Khánh Hòa.