Chiến dịch Hammerfall (Operation Hammerfall) là một hoạt động toàn cầu mới, nơi bạn chiến đấu với căn cứ kẻ thù để kiếm được phần thưởng hấp dẫn!