Loading...

Code không cho click chuột phải trên website

Ở bài này mình sẽ chia sẻ với mọi người cách vô hiệu hóa chuột phải bằng JavaScript, không cho click phải  chuột tại website của bạn


Code không cho click chuột phải trên website Q5lIJGN

Ở đây mình có 2 đoạn code, đều có chức năng là không cho phép người dùng click chuột phải, tuy nhiên đoạn code 1 sẽ hiển thị 1 thông báo

Code 1: nếu sử dụng đoạn code này, mỗi khi click phải chuột một bảng cảnh báo sẽ hiển thị.


Code không cho click chuột phải trên website 0FcXYhL

Code:
<script language=JavaScript>
    <!--

    //Disable right mouse click Script
    //By Maximus (maximus@nsimail.com) w/ mods by DynamicDrive
    //For full source code, visit http://www.dynamicdrive.com

    var message = "Chức năng đã bị hạn chế đối với trang này";

    ///////////////////////////////////
    function clickIE4() {
        if (event.button == 2) {
            alert(message);
            return false;
        }
    }

    function clickNS4(e) {
        if (document.layers || document.getElementById && !document.all) {
            if (e.which == 2 || e.which == 3) {
                alert(message);
                return false;
            }
        }
    }

    if (document.layers) {
        document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
        document.onmousedown = clickNS4;
    } else if (document.all && !document.getElementById) {
        document.onmousedown = clickIE4;
    }

    document.oncontextmenu = new Function("alert(message);return false")

    // -->
</script>


Code 2: Sử dụng code này, khi click chuột phải sẽ không có bất kỳ hành động nào sẽ được thực thi.


Code:
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    <!--
    //Disable right click script III- By Renigade (renigade@mediaone.net)
    //For full source code, visit http://www.dynamicdrive.com
    var message = "";
    ///////////////////////////////////
    function clickIE() {
        if (document.all) {
            (message);
            return false;
        }
    }

    function clickNS(e) {
        if (document.layers || (document.getElementById && !document.all)) {
            if (e.which == 2 || e.which == 3) {
                (message);
                return false;
            }
        }
    }
    if (document.layers) {
        document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
        document.onmousedown = clickNS;
    } else {
        document.onmouseup = clickNS;
        document.oncontextmenu = clickIE;
    }
    document.oncontextmenu = new Function("return false")
        // -->
</SCRIPT>
Logo Hướng dẫn cách khóa tài khoản facebook
Có thể bạn sẽ thích
Loading...
avatar

1/17/2018, 09:17

Không cho click chuột phải, một phần hạn chế việc coppy nội dung khá tốt.
Please Enable Javascript!Enable JavaScript