Tại sao Digital Marketing quan trọng? Bởi vì tiếp thị số là một phương pháp chiến lược, đang phát triển nhanh chóng hiện nay, cũng như tương lai, và Digital Marketing sẽ sớm thay thế các hình thức tiếp thị truyền thống.