Loading...

Code không cho click chuột phải trên website

Ở bài này mình sẽ chia sẻ với mọi người cách vô hiệu hóa chuột phải bằng JavaScript, không cho click phải  chuột tại website của bạn


Code -auto -thả -tim - Code không cho click chuột phải trên website Q5lIJGN

Ở đây mình có 2 đoạn code, đều có chức năng là không cho phép người dùng click chuột phải, tuy nhiên đoạn code 1 sẽ hiển thị 1 thông báo

Code 1: nếu sử dụng đoạn code này, mỗi khi click phải chuột một bảng cảnh báo sẽ hiển thị.


Code -auto -thả -tim - Code không cho click chuột phải trên website 0FcXYhL

Code:
<script language=JavaScript>
    <!--

    //Disable right mouse click Script
    //By Maximus (maximus@nsimail.com) w/ mods by DynamicDrive
    //For full source code, visit http://www.dynamicdrive.com

    var message = "Chức năng đã bị hạn chế đối với trang này";

    ///////////////////////////////////
    function clickIE4() {
        if (event.button == 2) {
            alert(message);
            return false;
        }
    }

    function clickNS4(e) {
        if (document.layers || document.getElementById && !document.all) {
            if (e.which == 2 || e.which == 3) {
                alert(message);
                return false;
            }
        }
    }

    if (document.layers) {
        document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
        document.onmousedown = clickNS4;
    } else if (document.all && !document.getElementById) {
        document.onmousedown = clickIE4;
    }

    document.oncontextmenu = new Function("alert(message);return false")

    // -->
</script>


Code 2: Sử dụng code này, khi click chuột phải sẽ không có bất kỳ hành động nào sẽ được thực thi.


Code:
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    <!--
    //Disable right click script III- By Renigade (renigade@mediaone.net)
    //For full source code, visit http://www.dynamicdrive.com
    var message = "";
    ///////////////////////////////////
    function clickIE() {
        if (document.all) {
            (message);
            return false;
        }
    }

    function clickNS(e) {
        if (document.layers || (document.getElementById && !document.all)) {
            if (e.which == 2 || e.which == 3) {
                (message);
                return false;
            }
        }
    }
    if (document.layers) {
        document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
        document.onmousedown = clickNS;
    } else {
        document.onmouseup = clickNS;
        document.oncontextmenu = clickIE;
    }
    document.oncontextmenu = new Function("return false")
        // -->
</SCRIPT>
Logo Hướng dẫn cách khóa tài khoản facebook
Có thể bạn sẽ thích
Loading...
avatar

1/17/2018, 09:17

Không cho click chuột phải, một phần hạn chế việc coppy nội dung khá tốt.
Please Enable Javascript!Enable JavaScript