Cộng đồng SEO là mạnh mẽ nói về hai bản cập nhật của Google, một với kết quả tìm kiếm web lõi và một với kết quả gói địa phương.