Gary Illyes của Google cho chúng ta biết Google có thể sử dụng máy học với các tín hiệu tổng hợp lại với nhau cho chất lượng tìm kiếm tốt hơn, và với RankBrain.