Hạnh phúc trong cuộc sống này đó chính là là yêu và được yêu - There is only one happiness in this life, to love and be loved.