Món quà lớn nhất của cuộc sống là tình bạn, và tôi đã nhận được nó - The greatest gift of life is friendship, and I have received it - Hubert H. Humphrey