Hãy hạnh phúc cho thời điểm này. Khoảnh khắc này là cuộc sống của  - Be happy for this moment. This moment is your life - Omar Khayyam