Trong bối cảnh thị thay đổi nhanh chóng ngày nay, tiếp thị kỹ thuật số đã trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược tiếp thị tổng thể của một doanh nghiệp.