Khi nói đến việc duy trì một thương hiệu, bất kỳ nhà tiếp thị tốt nào cũng sẽ cho bạn biết rằng quản lý uy tín là chìa khóa thành công.