Google gần đây đã phát hành Penguin 4.0, và các bộ lọc Penguin tại cập nhật trong thời gian thực. Mục Marcus Miller khám phá những gì này có nghĩa là cho SEO và xây dựng liên kết.