Trong thời đại công nghệ thông tin đang ngày càng phát triển như hiện nay, Internet đã nhanh chóng trở thành nơi các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ của mình.