Con trai phát triển chiều cao tới lúc bao nhiêu tuổi? Đối với nam, quá trình tăng chiều cao sẽ dừng lại ở năm 25 tuổi, sau 25 tuổi chiều cao sẽ không phát triển nữa.