Thời khắc “làm sinh viên năm cuối” vẫn được nhiều bạn ví như là “ngọn lửa sắp tàn” bởi nhiều trăn trở và nỗi lo lắng không chỉ về quãng đường đèn sách cuối cùng sắp hết mà còn là nỗi lo về những dự định cho tương lai.